Chào mừng bạn đến XEUYTIN.VN! 🚀

Bạn chọn dịch vụ để đăng ký: (*)
(Cho phép khách hàng đặt gói dịch vụ theo khung giờ như: bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ,...)
(Cho phép khách hàng gọi điện đến để cứu hộ xe)
THÔNG TIN CỬA HÀNG:

(vd: Cửa hàng Honda ủy nhiệm ABC / hoặc Vận chuyển Fast Express)
Kích thước: 300x300px - Ảnh dưới 1MB và đuôi file là jpeg, jpg, png, gif

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Các bước và yêu cầu khi trở thành đại lý thẩm định:

1. Đáp ứng tiêu chuẩn về phần cứng (số lượng bàn nâng, máy,…)

2. Đáp ứng tiêu chuẩn quy trình, trình độ kỹ thuật thợ,….

3. Đại lý đăng ký thẩm định trên XEUYTIN

4. XEUYTIN kiểm tra tiêu chuẩn đại lý

5. Ký hợp đồng.